O mně

Ve zkratce o mně

Mé jméno je Hana Novotná a pocházím z Jablonce nad Nisou, kde jsem vystudovala Gymnázium Dr. Randy. Angličtina mě bavila už na střední škole, a proto jsem se rozhodla pokračovat v nedalekém Liberci na Technické Univerzitě, fakultě Přírodovědně-humanitní a Pedagogické, oboru „Angličtina a Humanitní vědy“. Toto studium jsem završila úspěšným složením státních zkoušek. V průběhu studia mě uchvátila možnost poznat trochu svět a v rámci zdokonalení se v jazyce jsem se vypravila  na rok do Toronta v Kanadě. Zde jsem si našla práci v optice na pozici, ve které byla nutná komunikace se zákazníkem a zároveň i problematika technologie výroby a oprav brýlí. Tento rok mě velmi obohatil v mnoha směrech a velmi ráda na něj vzpomínám. Z této zkušenosti čerpám dodnes. Další velkou zkušeností pro mě bylo, když jsem začala při studiu pracovat jako lektorka v jazykové škole Studyline. S touto školou i s dalšími stále spolupracuji, mimo to však učím samostatně na živnostenský list.

Proč učím angličtinu

Učit není nic snadného a pro spoustu učitelů je to do jisté míry něco jako „mise“. Rozhodla jsem se jít touto cestou, protože mám anglický jazyk velmi ráda, ráda ho používám a ráda ho vyučuji. Je to zajímavá práce s lidmi, která mi přináší stále něco nového.

Jakým způsobem učím

Mám ráda komunikační metodu výuky angličtiny, kdy mým hlavním cílem je zbavit studenty ostychu z komunikace v cizím jazyce. Dle mého názoru gramatika by také měla být součástí výuky, ale vše je potřeba hlavně zažít v praxi a dostat ji „pod kůži“ namísto bezhlavého biflování pravidel. Hodiny pořádám pro jednotlivce až pro skupinky čítající maximálně 8 lidí. Více informací o tom, jak probíhají mé lekce, se dozvíte na stránce výuka angličtiny.